ระบบหล่อลื่นแบบรวมศูนย์

 • PLC Plunger Grease Pump With Independent Controller

  ปั๊มอัดจารบีแบบลูกสูบ PLC พร้อมตัวควบคุมอิสระ

  วงจรการทำงานของปั๊มน้ำมันหล่อลื่นสามารถควบคุมได้โดยโฮสต์PLC
  หรือผู้ควบคุมอิสระ
  พร้อมกับอุปกรณ์ลดแรงดันโซลินอยด์วาล์วเมื่อน้ำมันหล่อลื่น
  ปั๊มหยุดทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะบรรเทาโดยอัตโนมัติและรวดเร็ว
  ความดัน.
  พร้อมกับอุปกรณ์วาล์วควบคุมแรงดันซึ่งสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ
  แรงดันใช้งานของปั๊มน้ำมันหล่อลื่นเพื่อความปลอดภัย
  พร้อมกับวาล์วไอเสีย มันสามารถกำจัดอากาศในน้ำมันหล่อลื่นปั๊ม
  โพรงเพื่อให้แน่ใจว่าการระบายของปั๊มน้ำมันหล่อลื่นราบรื่น